Fysioterapi med sjæl - Åndedræt med livskraft

Mit navn er Line Offersen, født i maj 1978.

Jeg er uddannet BSc i fysioterapi fra via university college, Århus i 2006, og har siden arbejdet som selvstændig indlejer på klinik i henholdsvis Randers og Viborg. Blot med et års afstikker til det grønlandske sundhedsvæsen, en anden kultur og et stort eventyr.

Jeg er fysioterapeut med lidt kant – eller sjæl som jeg selv foretrækker at kalde det.

Det bevidste åndedræt er en integreret del af mine behandlinger, da jeg ser det som fundamentet for både fysisk og psykisk velbefindende.

Gennem åndedrættet kan vi skabe den umiddelbare kropskontakt. Vi kan regulere vores autonome nervesystem. Og vi kan skabe livsenergi og livskraft.

Line Offersen
BSc Fysioterapi & Åndedrætsterapeut.
Sexolog & Selvværdsterapeut

Mit fysioterapeutiske virke i dag, udspringer af min interesse og nysgerrighed ind i det hele menneske, og hvordan samspillet -eller udfordringer mellem krop, sind og sjæl kommer til udtryk.
Denne interesse har føjet ekstra terapeutiske uddannelser på CVét: 

  • Åndedrætsterapeut
  • Sexolog
  • Selvværdsterapeut
  • 1. års studerende Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapeut.


Jeg specialiserer mig fortløbende indenfor krop, psyke og åndedræt, og kobler dimensioner og teknikker fra alle mine uddannelser, med min store intuitive evne og omfattende fysioterapeutiske viden.

Heraf Fysioterapi med sjæl

Mine kompetencer

Gennem årene har jeg dygtiggjort mig indenfor mange forskellige manuelle grene af fysioterapien, og har et utal af kurser på CVét – diagnostiske, manuelle, alternative og træningsmæssige.
Specifik fysioterapeutisk ligger min hovedinteresse omkring

Mine værdier

Tillid og Tryghed.

En god relation mellem du og jeg, er fundamental i forhold til at skabe tillid og tryghed, og for at effektfuld behandling/ terapi kan finde sted.

Jeg vægter den gode kommunikation og det nærværende åbne møde højt. Her er rum til at være ærlig og sårbar. Jeg rummer hele dig, og møder dig hvor du er. Du skal føle dig mødt, set og hørt – uanset om det er i frustration, undren eller iver.

Hos mig oplever du et rum hvor du bliver grundig undersøgt, og guides kærligt, nysgerrigt og anerkendende gennem din udfordring.

Ærlighed og autenticitet.

Du møder ikke blot den professionelle Line, men i lige så høj grad mennesket bag – ærligt og autentisk.

Jeg tror på at du har brug for at mærke/ sanse, om vi er et godt match. Og her er følelsen af ægthed og troværdighed betydningsfuld for at opbygge tillid og respekt i vores samarbejde.

Passion, engagement og faglighed.

Den indre livskraft af passion, har altid været min vejviser i livet – personligt og fagligt. Denne bruger jeg i mit engagement for dig og din problemstilling, og mit virke generelt.

Du vil i vores sessioner møde vinkler, anskuelser og metoder som jeg selv oplever dyb mening med og effekt af. Alt afstemt i en fin holistisk faglighed, med afsæt i den naturvidenskabelige verden, og med input fra den alternative verden.