Line-O

Specialklinik for Holistisk Fysioterapi & Åndedræt

Specialklinik for Holistisk Fysioterapi & Åndedræt

Hvad er torticollis og muligheder for behandling

Torticollis betyder skæv hals/ tvangsdrejet hals, og er en tilstand hvor hovedet ufrivilligt og tvangsmæssigt trækkes i en varierende grad af én eller flere af følgende stillinger:
drejning, sidebøjning, sideforskydning, fremover eller bagover.

Torticollis hører under det lægelige udtryk dystoni, som betyder forkert spænding. Dystoni er betegnelsen for en gruppe neurologiske sygdomme, som viser sig ved ufrivillige spasmer og muskelsammentrækninger. Dystone spasmer kan ramme muskler lokalt i et område, og betegnes da fokal dystoni.
Torticollis er altså en fokal dystoni, hvor det er musklerne i nakke og hals der er udsat for en forkert spænding.

Ca. 3 ud af 10.000 har torticollis, hvilket vil sige, at der er ca. 1500 personer i Danmark. Tilstanden starter ofte i 25-50 års alderen, og med en let overvægt af kvinder der rammes.

I starten kan forstyrrelsen opdages, når personen ønsker at holde hovedet lige, f.eks. ved bilkørsel eller når der ses fjernsyn. Der føles en tvangsdrejning eller en let rysten af hovedet. Tilstanden bliver i begyndelsen ofte først bemærket af venner eller familie – tit i en stresset situation.
Forstyrrelsen varierer i sværhedsgrad fra person til person.
En fællesnævner er ofte, at der ud over gener ved de ufrivillige muskelsammentrækninger og smerter fra den tvangsmæssige stilling af hovedet, følger psykiske udfordringer som træthed, flovhed, skam og påvirket selvværd med.

Siden 1990 har injektion med botulinum toksin (pølsegift) i de involverede muskler, været anvendt i Danmark til behandling af torticollis og andre lokale dystonier. Mange oplever god effekt ved denne behandling ft. at dæmpe de værste symptomer. Behandlingen skal gentages ca. hver 12. uge.
På det seneste er man ved at udvikle en særlig operationstype i hjernen for Parkinsons syge til torticollis og svære dystonier. Dette er kun i sin vorden, og foregår i Danmark kun på Rigshospitalet.

Jeg har behandlet torticollis klienter i mange år, og specialiserede mig i 2015 i den specifikke undersøgelse, vejledning og træning indenfor området.
Da tilstanden varierer meget fra person til person, er der ikke to forløb der er ens.
Jeg har fokus på de psykiske og psykosociale udfordringer tilstanden fører med sig, og du vil opleve et rum med forståelse for din situation.
Jeg kombinerer kompetent vejledning omkring tilstanden, åndedrætsøvelser til at bringe nervesystemet i ro, og specifikke nakkeøvelser i modsat retning af hvordan torticollisen trækker.
Du vil opleve hvordan kontinuerligt fokus herpå, styrker troen på igen at kunne leve et liv i overensstemmelse med dine ønsker.

Medbring venligst journalnotat fra evt. botulinum toksin behandling, når du kommer til konsultation hos mig.

Når du er diagnosticeret med fokal dystoni/ torticollis, er du berettiget til vederlagsfri holdtræning hos fysioterapeut der arbejder inden for sygesikringen (tilskud fra det offentlige). Hvis du er svært fysisk handicappet (afhængig af hjælpemiddel indendøre for at kunne klare din almindelige livsførelse), har du mulighed for individuelle behandlinger hos en fysioterapeut der arbejder inden for sygesikringen.
Jeg arbejder udenfor sygesikringen, og du skal selv betale konsultationerne. Jeg bygger gerne bro til den vederlagsfrie ordning, og fungerer som din overordnede guide og sparringspartner i forhold til træning og andre tiltag.

More Articles